Ultrasonic liposuction

      Ultrasonic liposuction is a modern and innovative method for the elimination of fat and cellulite reduction. It consists of choosing the appropriate power frequency, causing cavitation in tissues. This damages cell membranes of fatty tissue and releases the accumulated fat in them. Fats are then transported to the liver where they are modified into energy. This method effectively reduces body fat especially in places from which it is difficult to get rid of using conventional methods.

       The additional use of radio waves increases metabolism which helps in the release of content and increases the density and firmness of the skin, reduces cellulite.

       This method uses infrared waves and two ranges of ultrasonic waves that give quick and spectacular results without the side effects that occur with traditional liposuction.

 

Effects of treatment:

 • intense body sculpting

 • nourishment

 • lasting effect

 • slim arms, abdomen, buttocks and thighs firming

 • cellulite reduction

 • fat burning

 • 1-3 cm less in diameter

 • improvement of skin elasticity

Prices:

Belly blast (45 mins)  £80 single session

Arms (35 mins) £70 single session

Thighs + Buttocks lift (1 hr)  £90 single session

Thighs + Belly blast +  Buttocks lift (1,30 hr)  £110 single session

[Polish below]

Liposukcja ultradźwiękowa

      Liposukcja ultradźwiękowa to nowoczesna i innowacyjna metoda służąca do likwidacji tkanki tłuszczowej i zmniejszania cellulitu.

      Polega na dobraniu odpowiedniej częstotliwości mocy, wywołując zjawisko kawitacji w tkankach. Powoduje to uszkodzenie błony komórkowej tkanek tłuszczowych i wydostanie się zgromadzonego w nich tłuszczu. Następnie tłuszcze są transportowane do wątroby gdzie następuje ich przemiana w źródło energii. Metoda ta  skutecznie redukuje tkankę tłuszczową zwłaszcza w miejscach z których trudno się jej pozbyć klasycznymi metodami. Dodatkowe zastosowanie fal radiowych powoduje zwiększenie metabolizmu co wspomaga pozbycie się uwolnionej zawartości oraz zwiększa gęstość i napięcie skóry, redukuje cellulit. W metodzie tej zastosowano promieniowanie podczerwone i dwa zakresy fali ultradźwiękowej, które dają szybkie i spektakularne efekty  bez skutków ubocznych jakie występują przy tradycyjnej liposukcji.

 

Efekty zabiegu:

 • intensywne modelowanie sylwetki

 • odżywienie skóry

 • trwały efekt

 • wyszczuplenie ramion, brzucha, pośladków i ud

 • ujędrnienie

 • redukcja cellulitu

 • spalanie tkanki tłuszczowej

 • 1-3 cm mniej w obwodach

 • poprawa elastyczności skóry

 • porawa spężystości skóry

Ceny:

Brzuch (45 min)  £80 pojedyncza sesja

Ramiona (35 min) £70 pojedyncza sesja

Uda + Podniesienie pośladków (1 godzina)  £90 pojedyncza sesja

Uda + Podniesienie pośladków + Brzuch (1.30 godziny)  £110 pojedyncza sesja