[Polish below]

Biomimetyczna Terapia Mikroigłowa   od £75

 

Zestaw Odnawiający do Twarzy

     Od stuleci ludzkość poszukuje cudownego eliksiru młodości, który mógłby powstrzymać proces niszczenia skóry lub odwrócić jego skutki. Czy jesteśmy na dobrej drodze? Zdaniem specjalistów w dziedzinie zaawansowanych technik stosowanych w medycynie estetycznej i anti-age oraz twórcy liftingu biomimetycznego stwierdzili, że nowa metoda niechirurgiczna odmładzania skóry

jest możliwa, a wszystko za sprawą terapii mikroigłowej.

     Biomimetyczna terapia mikroigłowa to skuteczny zabieg odmładzający oraz alternatywa dla kosztownych zabiegów laserowych i pilingów chemicznych.   

     Progeline to rewolucyjny biomimetyczny tripeptyd hamujący syntezę progeryny oraz rozkład elastyny. Wpływa na  mikrorzeźbę i naturalne procesy prowadzące do widocznej poprawy architektury skóry, remodelując kontur twarzy. Białka biomimetyczne wpływają na przebudowę tkanki skórnej i jednocześnie zwiększają jej zdolność do regeneracji nie wywołując podrażnień. Poprawia to spójność

naskórka w newralgicznych dolnych partiach twarzy oraz oczu. Skóra odzyskuje swoją elastyczność i sprężystość.

      Biomimetyczna terapia pozwala na aktywne przeciwdziałanie i redukcję oznak starzenia się skóry, a jej połączenie z terapią mikroigłową gwarantuje sukces w odmładzaniu skóry.

Wskazania:

 • Profilaktyka przeciw - starzeniowa

 • Odmładzanie i lifting twarzy

 • Remodeling twarzy - poprawa owalu

 • Niwelowanie rozszerzonych porów

 • Spłycanie zmarszczek i bruzd

 • Wygładzanie blizn i rozstępów

 • Wyrównanie kolorytu i rozjaśnienie przebarwień

 • Zmniejszenie  naczynek

 

Cena zabiegu : Zabieg składa się z trzech sesji

zestaw zawiera  osobisty roler i 3 aktywne ampułki

z biomimetycznym serum z peptydami :

Zabieg 1 - £80 ( w cenie zawarty zestaw z rolerem + ampułki)

Zabieg 2 - £65

Zabieg 3 - £65

 

 

Zestaw Odnawiający na Okolicę Oczu

    Nowy zestaw z wąskim rolerem pozwala na precyzyjne punktowe opracowanie zmarszczek i bruzd oraz odmłodzenie okolic oczu.

Wskazania:

 • Bruzdy podłużne na czole

 • "Lwie zmarszczki"

 • Ppadająca powieka

 • "Kurze łapki"

 • Zmarszczki pod oczami

 • "Worki pod oczami"

 • Bruzdy nosowo - wargowe

 

Cena zabiegu: Zabieg składa się z trzech sesji.
Zestaw zawiera osobisty roler i 3 aktywne ampułki z

biomimetycznym serum z peptydami :

Zabieg 1 - £65 ( w cenie zawarty zestaw z rolerem + ampułki)

Zabieg 2 - £45

Zabieg 3 - £45

Microneedle Therapy   from  £75

 

FACE RENEWING SET:

 

   For centuries, mankind is looking for the splendid elixir of youth, which could prevent the damage to the skin or reverse its effects. Are we on the right path?

According to experts in the field of advanced aesthetic and anti-aging medicine and lifting biomimetic creator said that the new method of non-surgical skin rejuvenation

is possible through micro-needle therapy. The biomimetic micro-needle therapy is an effective alternative treatment for rejuvenating and expensive laser treatments and chemical pilling. Progeline is a revolutionary Biomimetic tripeptide which slows down the synthesis of progeria and elastin breakdown. It influences the microshaping and natural processes leading to visible improvements in skin

architecture, remodeling facial contours. Biomimetic proteins affect the reconstruction of skin tissue and also increase its capacity for regeneration without causing irritation.

          This improves the consistency of the lower epidermis in sensitive parts of the face and eyes. The skin regains its elasticity and resilience.

            The Biomimetic therapy allows for active prevention and reduction of signs of skin aging and its connection with micro-needle therapy guarantees success in the rejuvenation of your skin.

Indications:

 • Anti-aging prevention

 • Rejuvenation and face lifting

 • Facial remodeling

 • Eliminating pores

 • Smoothes fine lines and wrinkles

 • Smoothing scars and stretch marks

 • Alignment of color and lighten hyper pigmentation

 • Reduction of visible blood vessels

 

Price of treatment:

The treatment consists of three sessions

The kit contains a personal roller and 3 active Biomimetic

serum ampoules with peptides.

Treatment 1 - £85 (including personal roller + ampoule)

Treatment 2 - £70

Treatment 3 - £70

 

 

NEW! micro-needle therapy + acid AHA+BHA+PHA with

lactobionic acid serum 15% and vitamins

Treatment 1- £85 (including personal roller + ampoule)

Treatment 2 -£65

Treatment 3 - £70

 

EYE AREA RENEWING KIT

   New kit with a narrow roller for precise spot wrinkles

and fine lines removal and rejuvenate the eye area

 Indications:

 • For long forehead furrows

 • "Lion wrinkles"

 • Dropping eyelid

 • "Crow's feet"

 • Wrinkles under the eyes

 • "Bags under the eyes"

 • Upper lip and cheek furrows

 

Price of treatment: The treatment consists of three sessions

The kit contains a personal roller and 3 active biomimetic serum

ampoules with peptides:

treatment 1 - £65 (including personel roller + ampoule)

treatment 2 - £45

treatment 3 - £45

 • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now