Microneedle Therapy £100 - £130

 

   For centuries, mankind is looking for the splendid elixir of youth, which could prevent damage to the skin or reverse its effects. Are we on the right path?

According to experts in the field of advanced aesthetic and anti-ageing medicine and lifting, the biomimetic creator said that the new method of non-surgical skin rejuvenation is possible through micro-needle therapy. Micro-needle therapy is an effective alternative treatment for rejuvenating and expensive laser treatments and chemical pilling. Progeline is a revolutionary Biomimetic tripeptide that slows down the synthesis of progeria and elastin breakdown. It influences the micro shaping and natural processes leading to visible improvements in skin

architecture, remodelling facial contours. Biomimetic proteins affect the reconstruction of skin tissue and also increase its capacity for regeneration without causing irritation.

          This improves the consistency of the lower epidermis in sensitive parts of the face and eyes. The skin regains its elasticity and resilience.

          Therapy allows for active prevention and reduction of signs of skin ageing and its connection with micro-needle therapy guarantees success in the rejuvenation of your skin.

Indications:

 • Anti-ageing prevention

 • Rejuvenation and face lifting

 • Facial remodelling

 • Eliminating pores

 • Smoothes fine lines and wrinkles

 • Smoothing scars and stretch marks

 • Alignment of colour and lighten hyperpigmentation

 • Reduction of visible blood vessels

 

EYE AREA RENEWING KIT

   New kit with a narrow roller for precise spot wrinkles

and fine lines removal and rejuvenate the eye area

 Indications:

 • For long forehead furrows

 • "Lion wrinkles"

 • Dropping eyelid

 • "Crow's feet"

 • Wrinkles under the eyes

 • "Bags under the eyes"

 • Upper lip and cheek furrows

[Polish below]

Terapia Mikroigłowa £100 - £130

 

     Od stuleci ludzkość poszukuje cudownego eliksiru młodości, który mógłby powstrzymać proces niszczenia skóry lub odwrócić jego skutki. Czy jesteśmy na dobrej drodze? Zdaniem specjalistów w dziedzinie zaawansowanych technik stosowanych w medycynie estetycznej i anti-age oraz twórcy liftingu biomimetycznego stwierdzili, że nowa metoda niechirurgiczna odmładzania skóry

jest możliwa, a wszystko za sprawą terapii mikroigłowej.

     Terapia mikroigłowa to skuteczny zabieg odmładzający oraz alternatywa dla kosztownych zabiegów laserowych i pilingów chemicznych.   

     Progeline to rewolucyjny biomimetyczny tripeptyd hamujący syntezę progeryny oraz rozkład elastyny. Wpływa na  mikrorzeźbę i naturalne procesy prowadzące do widocznej poprawy architektury skóry, remodelując kontur twarzy. Białka biomimetyczne wpływają na przebudowę tkanki skórnej i jednocześnie zwiększają jej zdolność do regeneracji nie wywołując podrażnień. Poprawia to spójność

naskórka w newralgicznych dolnych partiach twarzy oraz oczu. Skóra odzyskuje swoją elastyczność i sprężystość.

      Terapia ta pozwala na aktywne przeciwdziałanie i redukcję oznak starzenia się skóry, a jej połączenie z terapią mikroigłową gwarantuje sukces w odmładzaniu skóry.

Wskazania:

 • Profilaktyka przeciw - starzeniowa

 • Odmładzanie i lifting twarzy

 • Remodeling twarzy - poprawa owalu

 • Niwelowanie rozszerzonych porów

 • Spłycanie zmarszczek i bruzd

 • Wygładzanie blizn i rozstępów

 • Wyrównanie kolorytu i rozjaśnienie przebarwień

 • Zmniejszenie  naczynek

 

 

Zestaw Odnawiający na Okolicę Oczu

    Nowy zestaw z wąskim rolerem pozwala na precyzyjne punktowe opracowanie zmarszczek i bruzd oraz odmłodzenie okolic oczu.

Wskazania:

 • Bruzdy podłużne na czole

 • "Lwie zmarszczki"

 • Ppadająca powieka

 • "Kurze łapki"

 • Zmarszczki pod oczami

 • "Worki pod oczami"

 • Bruzdy nosowo - wargowe