Mesotherapy Treatment         £70

 

Fast action without surgery - Best Effects

       Microneedle mesotherapy - non-surgical reconstruction

of facial and body skin using subcutaneous microinjections.      

      The treatment allows skin fractionation with microneedles, and stimulating fibroblasts to produce new collagen, elastin and hyaluronic acid, and is the most effective and safe way to open transdermal microchannels for the introduction of active ingredients.

Indications for microneedle mesotherapy:

 • Lifting treatments

 • Rejuvenation

 • Wrinkles

 • Double chin

 • Flaccid skin on the face and neck

 • Discolouration

 • Enlarged pores

 • Elimination of stretch marks

 • Flaccid skin on the stomach, arms, thighs

[Polish below]

Mezoterapia frakcyjna      £70

Szybkie działanie - bez chirurga - najlepsze efekty

      Mezoterapia mikroigłowa - niechirurgiczna przebudowa skóry twarzy i ciała za pomocą podskórnych mikroiniekcji.

     Zabieg pozwala na frakcjonowanie skóry mikroigłami, a co za tym idzie stymulowanie fibroblastów do produkcji nowego kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego oraz jest najskuteczniejszym i bezpiecznym sposobem na otwarcie podskórnych mikrokanalików w celu wprowadzania aktywnych składników.

 

Wskazania do zabiegu mezoterapii mikroigłowej

 • Zabiegi liftingujące

 • Odmładzanie

 • Zmarszczki

 • Podwójny podbródek

 • Wiotka skóra na twarzy i szyi

 • Przebarwienia

 • Rozszerzone pory

 • Likwidacja rozstępów

 • Wiotka skóra na brzuchu, ramionach, udach